สอบตรงคณะรัฐศาสตร์ และ BIR ธรรมศาสตร์

ALL NEWS 2020 สรุปข่าวสำคัญรอบปี 2563

เนื้อหาทั้งหมด: 6.2 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน
HOT! POL PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 143.3 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 21,200
  สมัครเรียน
HOT! BIR PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 183.2 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 27,100
  สมัครเรียน
HOT! IR AREA STUDIES PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 34.5 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 30 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,600
  สมัครเรียน

สอบตรงคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

HOT! GAT PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 47.4 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,300
  สมัครเรียน

สอบตรงคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์ และ จุฬา

HOT! GAT+PAT 1 PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 74.4 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 11,400
  สมัครเรียน

สอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และ จุฬา

PACK ALL SOC (SOC TCAS & TALUI ALL SOC 6+7 Years)

เนื้อหาทั้งหมด: 57.3 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,900
  สมัครเรียน
HOT! GAT+PAT 1 PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 74.4 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 11,400
  สมัครเรียน

เตรียมสอบ BBA / BE / EBA / LL.B. ธรรมศาสตร์ และ จุฬา

HOT! SAT PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 40.7 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,000
  สมัครเรียน

สอบตรงคณะอักษรศาสตร์ จุฬา / คณะศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ธรรมศาสตร์

PACK ALL SOC (SOC TCAS & TALUI ALL SOC 6+7 Years)

เนื้อหาทั้งหมด: 57.3 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,900
  สมัครเรียน
HOT! GAT PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 47.4 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,300
  สมัครเรียน

สอบตรงนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

PACK ALL SOC (SOC TCAS & TALUI ALL SOC 6+7 Years)

เนื้อหาทั้งหมด: 57.3 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,900
  สมัครเรียน
HOT! GAT PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 47.4 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,300
  สมัครเรียน

สอบตรงคณะวารสารศาสตร์และการสื่อสารมวลชน ธรรมศาสตร์

HOT! GAT PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 47.4 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,300
  สมัครเรียน

สอบตรงคณะครุศาสตร์ จุฬา

PACK ALL SOC (SOC TCAS & TALUI ALL SOC 6+7 Years)

เนื้อหาทั้งหมด: 57.3 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,900
  สมัครเรียน
HOT! GAT PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 47.4 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,300
  สมัครเรียน

สอบตรงคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

สอบตรงคณะนิติศาสตร์ จุฬา

PACK ALL SOC (SOC TCAS & TALUI ALL SOC 6+7 Years)

เนื้อหาทั้งหมด: 57.3 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,900
  สมัครเรียน
HOT! GAT+PAT 1 PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 74.4 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 11,400
  สมัครเรียน

สอบตรงคณะจิตวิทยา จุฬา

PACK ALL SOC (SOC TCAS & TALUI ALL SOC 6+7 Years)

เนื้อหาทั้งหมด: 57.3 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,900
  สมัครเรียน
HOT! GAT+PAT 1 PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 74.4 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 11,400
  สมัครเรียน

สอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธรรมศาสตร์

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

PACK MED

เนื้อหาทั้งหมด: 0.0 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 10,100
  สมัครเรียน

คอร์สภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

GRAMMAR

เนื้อหาทั้งหมด: 14.6 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,200
  สมัครเรียน
HOT! BASIC ENG PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 43.6 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,000
  สมัครเรียน

คอร์สภาษาอังกฤษ Inter

HOT! SAT PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 40.7 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,000
  สมัครเรียน

คอร์สภาษาอังกฤษ ม.ต้น

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

คอร์สภาษาอังกฤษ ประถมปลาย

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

คอร์สสังคม ม.ปลาย

PACK TALUI SOC ONET (6 Years)

เนื้อหาทั้งหมด: 20.9 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 5,400
  สมัครเรียน
PACK TALUI SOC SAMAN (7 Years)

เนื้อหาทั้งหมด: 22.7 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,300
  สมัครเรียน
PACK TALUI ALL SOC (6+7 Years)

เนื้อหาทั้งหมด: 43.6 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 11,700
  สมัครเรียน
PACK ALL SOC (SOC TCAS & TALUI ALL SOC 6+7 Years)

เนื้อหาทั้งหมด: 57.3 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,900
  สมัครเรียน
ALL NEWS 2020 สรุปข่าวสำคัญรอบปี 2563

เนื้อหาทั้งหมด: 6.2 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน

SOC FOR GED/IGCSE

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

คอร์สสังคม ม.ต้น

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

คอร์สสังคม ประถมปลาย

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

คอร์สคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

Kru Boy — Sat Math

เนื้อหาทั้งหมด: 20.2 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,800
  สมัครเรียน

MATH Inter School

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

SAT/SAT II/CU-AAT/GED/IGCSE Math

Kru Boy — Sat Math

เนื้อหาทั้งหมด: 20.2 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,800
  สมัครเรียน

คอร์สคณิตศาสตร์ ม.ต้น

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

คอร์สคณิตศาสตร์ ประถมปลาย

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

เตรียมสอบ IGCSE

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

เตรียมสอบ GED

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

TU-GET

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

New SAT

HOT! SAT PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 40.7 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,000
  สมัครเรียน

CU-AAT

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

CU-TEP

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

IELTS

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

Math Subject

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

GAT

HOT! GAT PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 47.4 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,300
  สมัครเรียน

อังกฤษ GAT/ONET/วิชาสามัญ

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

สังคม ONET/วิชาสามัญ

PACK TALUI SOC ONET (6 Years)

เนื้อหาทั้งหมด: 20.9 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 5,400
  สมัครเรียน
PACK TALUI SOC SAMAN (7 Years)

เนื้อหาทั้งหมด: 22.7 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,300
  สมัครเรียน
PACK TALUI ALL SOC (6+7 Years)

เนื้อหาทั้งหมด: 43.6 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 11,700
  สมัครเรียน
PACK ALL SOC (SOC TCAS & TALUI ALL SOC 6+7 Years)

เนื้อหาทั้งหมด: 57.3 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,900
  สมัครเรียน
ALL NEWS 2020 สรุปข่าวสำคัญรอบปี 2563

เนื้อหาทั้งหมด: 6.2 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน

ภาษาไทย ONET/วิชาสามัญ

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

คณิต PAT1/ONET/วิชาสามัญ

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

PAT

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

สอบราชการ (กพ)

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

สอบครูผู้ช่วย (ภาค ก)

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

ภาษาอังกฤษสำหรับสอบราชการ (กพ) และครูผู้ช่วย

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

ติวโดย ครูพี่ทาม์ย: อาจารย์ผู้สอนในโครงการต่างๆ และโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ

ที่สุดของประเทศในการสอบตรง ธรรมศาสตร์ / จุฬา / แพทย์ กสพท / นานาชาติ

100% ติดนานาชาติ (BIR และอื่นๆ)

70% ติดสอบตรงธรรมศาสตร์

85% ติดสอบตรงจุฬาฯ และ แพทย์ กสพท

พี่ทาม์ยพร้อมที่จะดูแลน้อง ๆ ทุกคนที่อยากจะก้าวเข้าสู่ "รั้วจามจุรี" และเป็นลูก "แม่โดม" ด้วยกัน ด้วยการวางแผนหลักสูตรกว่า 70 หลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้และการเตรียมพร้อมในการสอบตรงได้อย่างมั่นใจด้วยประสบการณ์การสอนมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังมีคอร์ส GAT/PAT ที่มีคุณภาพรองรับ TCAS ทุกรอบอย่างมั่นใจ

ครูพี่ทาม์ย - Topic Easy by TopicAcademy

ติวสอบตรงโดยเฉพาะ

เป็นสถาบันเพื่อการเตรียมสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬาฯ โดยเฉพาะ ด้วยสถิติกว่า 80% ของผู้เรียนที่สอบติด

สุดยอดทีมสอนคุณภาพ

ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และผ่านการสอบตรงมาโดยเฉพาะ ที่พร้อมจะแนะนำเทคนิคมากมายที่จะทำให้น้องๆ เข้าใจง่ายมากขึ้น

ฟรี บริการแนะแนวศึกษาต่อ

บริการดีๆ แบบหาที่อื่นไม่ได้อีกแล้ว กับการให้คำปรึกษาในเรื่องการเรียน พร้อมระบบค้นหาตัวเองที่เยี่ยมยอด

เรียนสนุกและเป็นกันเอง

เน้นบรรยากาศแบบพี่สอนน้อง เรียนสนุก เข้าใจง่าย แถมเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน