สมัคร PACK TALUI ALL SOC (6+7 Years) แล้ว สามารถเรียน 13 คอร์สด้านบนนี้ได้เต็ม ๆ ตลอด 180 วัน