สมัคร PACK ALL SOC (SOC TCAS & TALUI ALL SOC 6+7 Years) แล้ว สามารถเรียน 0 คอร์สด้านบนนี้ได้เต็ม ๆ ตลอด 180 วัน