สอบตรงคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

ALL NEWS 2018 สรุปข่าวสำคัญรอบปี 2561

เนื้อหาทั้งหมด: 6.0 ชม. | เรียนได้: 8 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน
POL ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ ปี 61

เนื้อหาทั้งหมด: 25.5 ชม. | เรียนได้: 33 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 4,600
  สมัครเรียน
IPT ตะลุยโจทย์ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ ปี 61

เนื้อหาทั้งหมด: 10.8 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600
  สมัครเรียน
BIR ความรู้เบื้องต้นการต่างประเทศ ปี 61

เนื้อหาทั้งหมด: 23.1 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,400
  สมัครเรียน
IBMT ตะลุยโจทย์เตรียมสอบ BMIR ปี 61

เนื้อหาทั้งหมด: 10.1 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,200
  สมัครเรียน
SEAS ความรู้ทั่วไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เนื้อหาทั้งหมด: 13.3 ชม. | เรียนได้: 17.5 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,500
  สมัครเรียน
RUS ความรู้ทั่วไปประเทศรัสเซีย

เนื้อหาทั้งหมด: 5.8 ชม. | เรียนได้: 6.5 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน
CHS ความรู้ทั่วไปประเทศจีน ปี 61

เนื้อหาทั้งหมด: 4.5 ชม. | เรียนได้: 6.5 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน
BAS ความรู้ทั่วไปประเทศอังกฤษและอเมริกา

เนื้อหาทั้งหมด: 6.7 ชม. | เรียนได้: 8.7 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน
IDS ความรู้ทั่วไปประเทศอินเดีย

เนื้อหาทั้งหมด: 4.2 ชม. | เรียนได้: 6.5 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน
TGOV การเมืองการปกครองไทย

เนื้อหาทั้งหมด: 9.7 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600
  สมัครเรียน
ALL NEWS 2017 สรุปข่าวสำคัญรอบปี 2560

เนื้อหาทั้งหมด: 5.0 ชม. | เรียนได้: 7.5 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500 ฿ 750
  สมัครเรียน
WHS ประวัติศาสตร์โลก

เนื้อหาทั้งหมด: 13.0 ชม. | เรียนได้: 16.25 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,800
  สมัครเรียน
THS ประวัติศาสตร์ไทย

เนื้อหาทั้งหมด: 13.1 ชม. | เรียนได้: 16.25 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,800
  สมัครเรียน
HOT! POL PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 0.0 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 21,000 ฿ 18,000
  สมัครเรียน
HOT! BIR PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 0.0 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 27,100 ฿ 21,590
  สมัครเรียน
HOT! IR AREA STUDIES PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 0.0 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 30 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,600 ฿ 7,200
  สมัครเรียน

สอบตรงคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

สอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

ECON MATH คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์

เนื้อหาทั้งหมด: 20.1 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 4,000
  สมัครเรียน
ADVANCE ECON ENG ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์

เนื้อหาทั้งหมด: 9.2 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600
  สมัครเรียน
BE สรุปเข้มคณิตศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ นานาชาติ

เนื้อหาทั้งหมด: 19.1 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,500
  สมัครเรียน
IBET ตะลุยโจทย์สอบตรง B.E.

เนื้อหาทั้งหมด: 9.8 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,400
  สมัครเรียน

สอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธรรมศาสตร์

SWK เตรียมสอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

เนื้อหาทั้งหมด: 22.3 ชม. | เรียนได้: 32.5 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 4,600
  สมัครเรียน
IST ตะลุยโจทย์สอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

เนื้อหาทั้งหมด: 9.6 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600
  สมัครเรียน

สอบตรงนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

NITAD เตรียมสอบตรงคณะนิเทศฯ จุฬา

เนื้อหาทั้งหมด: 15.0 ชม. | เรียนได้: 20 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,200
  สมัครเรียน
ICM พาร์ทคณิต วิชาเฉพาะแพทย์ (ส่วนวิจารณญาณ) และ PAT 5

เนื้อหาทั้งหมด: 18.9 ชม. | เรียนได้: 30 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,200 ฿ 2,500
  สมัครเรียน
ACM ตะลุยโจทย์วิชาเฉพาะแพทย์ ส่วนวิจารณญาณ เน้นคณิต

เนื้อหาทั้งหมด: 9.3 ชม. | เรียนได้: 20 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,300
  สมัครเรียน
MED สรุปเข้มวิชาเฉพาะแพทย์

เนื้อหาทั้งหมด: 19.3 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 4,600
  สมัครเรียน

คอร์สภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

Intensive Grammar

เนื้อหาทั้งหมด: 14.6 ชม. | เรียนได้: 20 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,200
  สมัครเรียน
ERR Error Identification

เนื้อหาทั้งหมด: 9.8 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,200
  สมัครเรียน
STC Sentence Completion and Cloze Test

เนื้อหาทั้งหมด: 9.6 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,200
  สมัครเรียน
Intensive Reading

เนื้อหาทั้งหมด: 9.5 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,200 ฿ 1,700
  สมัครเรียน
ENG AD ภาษาอังกฤษสำหรับทุกสนามสอบ

เนื้อหาทั้งหมด: 23.0 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,600
  สมัครเรียน
HOT! BASIC ENG PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 0.0 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,000 ฿ 9,900
  สมัครเรียน

คอร์สภาษาอังกฤษ Inter

HOT! SAT PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 40.7 ชม. | เรียนได้: 60 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,000 ฿ 11,000
  สมัครเรียน
Intensive TUGET

เนื้อหาทั้งหมด: 18.0 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,500 ฿ 4,300
  สมัครเรียน
ATG Advance TUGET

เนื้อหาทั้งหมด: 9.7 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,200
  สมัครเรียน
Intensive SAT ENG

เนื้อหาทั้งหมด: 20.4 ชม. | เรียนได้: 30 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,500
  สมัครเรียน

คอร์สภาษาอังกฤษ ม.ต้น

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

คอร์สภาษาอังกฤษ ประถมปลาย

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

คอร์สสังคม ม.ปลาย

ALL NEWS 2018 สรุปข่าวสำคัญรอบปี 2561

เนื้อหาทั้งหมด: 6.0 ชม. | เรียนได้: 8 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน
SEAS ความรู้ทั่วไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เนื้อหาทั้งหมด: 13.3 ชม. | เรียนได้: 17.5 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,500
  สมัครเรียน
ALL NEWS 2017 สรุปข่าวสำคัญรอบปี 2560

เนื้อหาทั้งหมด: 5.0 ชม. | เรียนได้: 7.5 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500 ฿ 750
  สมัครเรียน
WHS ประวัติศาสตร์โลก

เนื้อหาทั้งหมด: 13.0 ชม. | เรียนได้: 16.25 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,800
  สมัครเรียน
THS ประวัติศาสตร์ไทย

เนื้อหาทั้งหมด: 13.1 ชม. | เรียนได้: 16.25 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,800
  สมัครเรียน
ISO สรุปเข้มสังคมศึกษาทุกสนามสอบ

เนื้อหาทั้งหมด: 13.7 ชม. | เรียนได้: 20 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,200
  สมัครเรียน

SOC FOR GED/IGCSE

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

คอร์สสังคม ม.ต้น

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

คอร์สสังคม ประถมปลาย

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

คอร์สคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

MATH Inter School

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

SAT/SAT II/CU-AAT/GED/IGCSE Math

Intensive CUAAT Math

เนื้อหาทั้งหมด: 18.2 ชม. | เรียนได้: 24 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,500
  สมัครเรียน

คอร์สคณิตศาสตร์ ม.ต้น

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

คอร์สคณิตศาสตร์ ประถมปลาย

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

เตรียมสอบ IGCSE

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

เตรียมสอบ GED

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

TU-GET

Intensive TUGET

เนื้อหาทั้งหมด: 18.0 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,500 ฿ 4,300
  สมัครเรียน
ATG Advance TUGET

เนื้อหาทั้งหมด: 9.7 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,200
  สมัครเรียน

New SAT

HOT! SAT PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 40.7 ชม. | เรียนได้: 60 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,000 ฿ 11,000
  สมัครเรียน
Intensive SAT ENG

เนื้อหาทั้งหมด: 20.4 ชม. | เรียนได้: 30 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,500
  สมัครเรียน
Intensive SAT Math

เนื้อหาทั้งหมด: 20.3 ชม. | เรียนได้: 29.25 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,500
  สมัครเรียน

CU-AAT

Intensive CUAAT Math

เนื้อหาทั้งหมด: 18.2 ชม. | เรียนได้: 24 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,500
  สมัครเรียน

CU-TEP

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

IELTS

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

Math Subject

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

GAT

GAT Network (GAT วิเคราะห์ เชื่อมโยง)

เนื้อหาทั้งหมด: 14.2 ชม. | เรียนได้: 19.5 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,100
  สมัครเรียน
AGE ตะลุยโจทย์ GAT อังกฤษ

เนื้อหาทั้งหมด: 10.1 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600
  สมัครเรียน
HOT! GAT PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 0.0 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,300 ฿ 7,200
  สมัครเรียน

อังกฤษ GAT/ONET/วิชาสามัญ

ENG AD ภาษาอังกฤษสำหรับทุกสนามสอบ

เนื้อหาทั้งหมด: 23.0 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,600
  สมัครเรียน
GAT ENG ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ GAT

เนื้อหาทั้งหมด: 23.0 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,600
  สมัครเรียน
AGE ตะลุยโจทย์ GAT อังกฤษ

เนื้อหาทั้งหมด: 10.1 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600
  สมัครเรียน
ONET ENG ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ ONET

เนื้อหาทั้งหมด: 23.0 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,600
  สมัครเรียน
ENG 9 SAMAN ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ 9 วิชาสามัญ

เนื้อหาทั้งหมด: 23.0 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,600
  สมัครเรียน

สังคม ONET/วิชาสามัญ

ISO สรุปเข้มสังคมศึกษาทุกสนามสอบ

เนื้อหาทั้งหมด: 13.7 ชม. | เรียนได้: 20 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,200
  สมัครเรียน

คณิต PAT1/ONET/วิชาสามัญ

สรุปเข้มคณิตศาสตร์ PAT1

เนื้อหาทั้งหมด: 37.1 ชม. | เรียนได้: 45.5 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 5,200
  สมัครเรียน

PAT

PAT5 สรุปเข้มความถนัดทางวิชาชีพครู

เนื้อหาทั้งหมด: 9.1 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,000
  สมัครเรียน

พบกับคอร์สเรียน TOEIC ได้ เร็ว ๆ นี้

สอบราชการ (กพ)

เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก

เนื้อหาทั้งหมด: 12.1 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 30 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,800
  สมัครเรียน
ICM ก.พ. ครูผู้ช่วย ทหาร ตำรวจ ภาค ก เน้นคณิต

เนื้อหาทั้งหมด: 18.9 ชม. | เรียนได้: 30 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,200
  สมัครเรียน
ACM ตะลุยโจทย์ก.พ. ครูผู้ช่วย ทหาร ตำรวจ ภาค ก เน้นคณิต

เนื้อหาทั้งหมด: 9.3 ชม. | เรียนได้: 30 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,300
  สมัครเรียน
เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก ปีล่าสุด

เนื้อหาทั้งหมด: 15.2 ชม. | เรียนได้: 30 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,800
  สมัครเรียน

สอบครูผู้ช่วย (ภาค ก)

เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก

เนื้อหาทั้งหมด: 12.1 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 30 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,800
  สมัครเรียน
เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก ปีล่าสุด

เนื้อหาทั้งหมด: 15.2 ชม. | เรียนได้: 30 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,800
  สมัครเรียน

ภาษาอังกฤษสำหรับสอบราชการ (กพ) และครูผู้ช่วย

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

ติวโดย ครูพี่ทาม์ย: อาจารย์ผู้สอนในโครงการต่างๆ และโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ

ที่สุดของประเทศในการสอบตรง ธรรมศาสตร์ / จุฬา / แพทย์ กสพท / นานาชาติ

100% ติดนานาชาติ (BMIR และอื่นๆ)

70% ติดสอบตรงธรรมศาสตร์

85% ติดสอบตรงจุฬาฯ และ แพทย์ กสพท

พี่ทาม์ยพร้อมที่จะดูแลน้อง ๆ ทุกคนที่อยากจะก้าวเข้าสู่ "รั้วจามจุรี" และเป็นลูก "แม่โดม" ด้วยกัน ด้วยการวางแผนหลักสูตรกว่า 70 หลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้และการเตรียมพร้อมในการสอบตรงได้อย่างมั่นใจด้วยประสบการณ์การสอนมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังมีคอร์ส GAT/PAT ที่มีคุณภาพรองรับ Entrance 4.0 อย่างมั่นใจ

ครูพี่ทาม์ย - Topic Easy by TopicAcademy

แนะนำอาชีพ


รีวิวจากนักเรียน

ทำไมนักเรียนถึงไว้วางใจ Topic Easyติวสอบตรงโดยเฉพาะ

เป็นสถาบันเพื่อการเตรียมสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬาฯ โดยเฉพาะ ด้วยสถิติกว่า 80% ของผู้เรียนที่สอบติด

สุดยอดทีมสอนคุณภาพ

ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และผ่านการสอบตรงมาโดยเฉพาะ ที่พร้อมจะแนะนำเทคนิคมากมายที่จะทำให้น้องๆ เข้าใจง่ายมากขึ้น

ฟรี บริการแนะแนวศึกษาต่อ

บริการดีๆ แบบหาที่อื่นไม่ได้อีกแล้ว กับการให้คำปรึกษาในเรื่องการเรียน พร้อมระบบค้นหาตัวเองที่เยี่ยมยอด

เรียนสนุกและเป็นกันเอง

เน้นบรรยากาศแบบพี่สอนน้อง เรียนสนุก เข้าใจง่าย แถมเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน