สอบตรงคณะรัฐศาสตร์ และ BIR ธรรมศาสตร์

ALL NEWS 2018 สรุปข่าวสำคัญรอบปี 2561

เนื้อหาทั้งหมด: 6.0 ชม. | เรียนได้: 8 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน
ALL NEWS 2019 สรุปข่าวสำคัญรอบปี 2562

เนื้อหาทั้งหมด: 5.3 ชม. | เรียนได้: 8 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน
ALL NEWS 2020 สรุปข่าวสำคัญรอบปี 2563

เนื้อหาทั้งหมด: 6.2 ชม. | เรียนได้: 8 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน
POL ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์.

เนื้อหาทั้งหมด: 24.9 ชม. | เรียนได้: 33 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 4,600
  สมัครเรียน
IPT ตะลุยโจทย์ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์.

เนื้อหาทั้งหมด: 11.5 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600
  สมัครเรียน
BIR ความรู้เบื้องต้นการต่างประเทศ

เนื้อหาทั้งหมด: 22.3 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,400
  สมัครเรียน
IBMT ตะลุยโจทย์เตรียมสอบ BIR.

เนื้อหาทั้งหมด: 10.4 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,200
  สมัครเรียน
SEAS ความรู้ทั่วไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เนื้อหาทั้งหมด: 13.3 ชม. | เรียนได้: 17.5 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,500
  สมัครเรียน
RUS ความรู้ทั่วไปประเทศรัสเซีย

เนื้อหาทั้งหมด: 5.8 ชม. | เรียนได้: 6.5 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน
CHINA ความรู้ทั่วไปประเทศจีน

เนื้อหาทั้งหมด: 4.5 ชม. | เรียนได้: 6.5 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน
BAS ความรู้ทั่วไปประเทศอังกฤษและอเมริกา

เนื้อหาทั้งหมด: 6.5 ชม. | เรียนได้: 8.7 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน
IDS ความรู้ทั่วไปประเทศอินเดีย

เนื้อหาทั้งหมด: 4.2 ชม. | เรียนได้: 6.5 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน
TGOV การเมืองการปกครองไทย

เนื้อหาทั้งหมด: 9.7 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600
  สมัครเรียน
ALL NEWS 2017 สรุปข่าวสำคัญรอบปี 2560

เนื้อหาทั้งหมด: 5.0 ชม. | เรียนได้: 7.5 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน
WHS ประวัติศาสตร์โลก

เนื้อหาทั้งหมด: 13.0 ชม. | เรียนได้: 16.25 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,800
  สมัครเรียน
THS ประวัติศาสตร์ไทย

เนื้อหาทั้งหมด: 13.1 ชม. | เรียนได้: 16.25 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,800
  สมัครเรียน
HOT! POL PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 143.3 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 21,200 ฿ 18,000
  สมัครเรียน
HOT! BIR PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 183.2 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 27,100 ฿ 21,590
  สมัครเรียน
HOT! IR AREA STUDIES PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 34.5 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 30 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,600 ฿ 7,200
  สมัครเรียน

สอบตรงคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

BIR ความรู้เบื้องต้นการต่างประเทศ

เนื้อหาทั้งหมด: 22.3 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,400
  สมัครเรียน
ENG TCAS ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ GAT ONET วิชาสามัญ

เนื้อหาทั้งหมด: 22.5 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,600
  สมัครเรียน
GAT Network (GAT วิเคราะห์ เชื่อมโยง)

เนื้อหาทั้งหมด: 14.2 ชม. | เรียนได้: 19.5 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,100
  สมัครเรียน
ADVANCE GAT ENG

เนื้อหาทั้งหมด: 9.9 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600 ฿ 1,300
  สมัครเรียน
HOT! GAT PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 47.4 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,300 ฿ 7,200
  สมัครเรียน

สอบตรงคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์ และ จุฬา

ENG TCAS ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ GAT ONET วิชาสามัญ

เนื้อหาทั้งหมด: 22.5 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,600
  สมัครเรียน
สรุปเข้มคณิตศาสตร์ PAT1

เนื้อหาทั้งหมด: 37.1 ชม. | เรียนได้: 45.5 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 5,200
  สมัครเรียน
GAT Network (GAT วิเคราะห์ เชื่อมโยง)

เนื้อหาทั้งหมด: 14.2 ชม. | เรียนได้: 19.5 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,100
  สมัครเรียน
ADVANCE GAT ENG

เนื้อหาทั้งหมด: 9.9 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600 ฿ 1,300
  สมัครเรียน
HOT! GAT+PAT 1 PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 74.4 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 11,400 ฿ 9,600
  สมัครเรียน

สอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และ จุฬา

PACK ALL SOC (SOC TCAS & TALUI ALL SOC 6+7 Years)

เนื้อหาทั้งหมด: 57.3 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,900 ฿ 8,200
  สมัครเรียน
COMPLETE SAT

เนื้อหาทั้งหมด: 39.5 ชม. | เรียนได้: 52 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,000 ฿ 11,000
  สมัครเรียน
ADVANCE SAMAN ENG

เนื้อหาทั้งหมด: 11.4 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600
  สมัครเรียน
ENG TCAS ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ GAT ONET วิชาสามัญ

เนื้อหาทั้งหมด: 22.5 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,600
  สมัครเรียน
สรุปเข้มคณิตศาสตร์ PAT1

เนื้อหาทั้งหมด: 37.1 ชม. | เรียนได้: 45.5 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 5,200
  สมัครเรียน
Intensive SAT ENG

เนื้อหาทั้งหมด: 18.9 ชม. | เรียนได้: 30 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,500
  สมัครเรียน
Intensive SAT Math

เนื้อหาทั้งหมด: 20.6 ชม. | เรียนได้: 29.25 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,500
  สมัครเรียน
GAT Network (GAT วิเคราะห์ เชื่อมโยง)

เนื้อหาทั้งหมด: 14.2 ชม. | เรียนได้: 19.5 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,100
  สมัครเรียน
ADVANCE GAT ENG

เนื้อหาทั้งหมด: 9.9 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600 ฿ 1,300
  สมัครเรียน
HOT! GAT+PAT 1 PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 74.4 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 11,400 ฿ 9,600
  สมัครเรียน

เตรียมสอบ BBA / BE / EBA / LL.B. ธรรมศาสตร์ และ จุฬา

HOT! SAT PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 40.7 ชม. | เรียนได้: 60 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,000 ฿ 11,000
  สมัครเรียน
COMPLETE SAT

เนื้อหาทั้งหมด: 39.5 ชม. | เรียนได้: 52 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,000 ฿ 11,000
  สมัครเรียน
COMPLETE TUGET

เนื้อหาทั้งหมด: 36.7 ชม. | เรียนได้: 52 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,900 ฿ 6,500
  สมัครเรียน
ATG Advance TUGET

เนื้อหาทั้งหมด: 9.7 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,200
  สมัครเรียน
Intensive SAT ENG

เนื้อหาทั้งหมด: 18.9 ชม. | เรียนได้: 30 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,500
  สมัครเรียน
Intensive SAT Math

เนื้อหาทั้งหมด: 20.6 ชม. | เรียนได้: 29.25 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,500
  สมัครเรียน
Intensive CUAAT Math

เนื้อหาทั้งหมด: 18.2 ชม. | เรียนได้: 24 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,500
  สมัครเรียน

สอบตรงคณะอักษรศาสตร์ จุฬา / คณะศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ธรรมศาสตร์

PACK ALL SOC (SOC TCAS & TALUI ALL SOC 6+7 Years)

เนื้อหาทั้งหมด: 57.3 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,900 ฿ 8,200
  สมัครเรียน
COMPLETE SAT

เนื้อหาทั้งหมด: 39.5 ชม. | เรียนได้: 52 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,000 ฿ 11,000
  สมัครเรียน
ENG TCAS ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ GAT ONET วิชาสามัญ

เนื้อหาทั้งหมด: 22.5 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,600
  สมัครเรียน
Intensive SAT ENG

เนื้อหาทั้งหมด: 18.9 ชม. | เรียนได้: 30 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,500
  สมัครเรียน
Intensive SAT Math

เนื้อหาทั้งหมด: 20.6 ชม. | เรียนได้: 29.25 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,500
  สมัครเรียน
GAT Network (GAT วิเคราะห์ เชื่อมโยง)

เนื้อหาทั้งหมด: 14.2 ชม. | เรียนได้: 19.5 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,100
  สมัครเรียน
ADVANCE GAT ENG

เนื้อหาทั้งหมด: 9.9 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600 ฿ 1,300
  สมัครเรียน
HOT! GAT PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 47.4 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,300 ฿ 7,200
  สมัครเรียน

สอบตรงนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

PACK ALL SOC (SOC TCAS & TALUI ALL SOC 6+7 Years)

เนื้อหาทั้งหมด: 57.3 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,900 ฿ 8,200
  สมัครเรียน
COMPLETE SAT

เนื้อหาทั้งหมด: 39.5 ชม. | เรียนได้: 52 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,000 ฿ 11,000
  สมัครเรียน
NITAD เตรียมสอบตรงคณะนิเทศฯ จุฬา

เนื้อหาทั้งหมด: 15.0 ชม. | เรียนได้: 20 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,200
  สมัครเรียน
ENG TCAS ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ GAT ONET วิชาสามัญ

เนื้อหาทั้งหมด: 22.5 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,600
  สมัครเรียน
GAT Network (GAT วิเคราะห์ เชื่อมโยง)

เนื้อหาทั้งหมด: 14.2 ชม. | เรียนได้: 19.5 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,100
  สมัครเรียน
ADVANCE GAT ENG

เนื้อหาทั้งหมด: 9.9 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600 ฿ 1,300
  สมัครเรียน
HOT! GAT PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 47.4 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,300 ฿ 7,200
  สมัครเรียน

สอบตรงคณะวารสารศาสตร์และการสื่อสารมวลชน ธรรมศาสตร์

ENG TCAS ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ GAT ONET วิชาสามัญ

เนื้อหาทั้งหมด: 22.5 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,600
  สมัครเรียน
สรุปเข้มคณิตศาสตร์ PAT1

เนื้อหาทั้งหมด: 37.1 ชม. | เรียนได้: 45.5 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 5,200
  สมัครเรียน
GAT Network (GAT วิเคราะห์ เชื่อมโยง)

เนื้อหาทั้งหมด: 14.2 ชม. | เรียนได้: 19.5 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,100
  สมัครเรียน
ADVANCE GAT ENG

เนื้อหาทั้งหมด: 9.9 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600 ฿ 1,300
  สมัครเรียน
HOT! GAT PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 47.4 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,300 ฿ 7,200
  สมัครเรียน

สอบตรงคณะครุศาสตร์ จุฬา

PACK ALL SOC (SOC TCAS & TALUI ALL SOC 6+7 Years)

เนื้อหาทั้งหมด: 57.3 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,900 ฿ 8,200
  สมัครเรียน
ENG TCAS ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ GAT ONET วิชาสามัญ

เนื้อหาทั้งหมด: 22.5 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,600
  สมัครเรียน
GAT Network (GAT วิเคราะห์ เชื่อมโยง)

เนื้อหาทั้งหมด: 14.2 ชม. | เรียนได้: 19.5 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,100
  สมัครเรียน
ADVANCE GAT ENG

เนื้อหาทั้งหมด: 9.9 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600 ฿ 1,300
  สมัครเรียน
HOT! GAT PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 47.4 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,300 ฿ 7,200
  สมัครเรียน
PAT5 สรุปเข้มความถนัดทางวิชาชีพครู

เนื้อหาทั้งหมด: 9.1 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,000
  สมัครเรียน

สอบตรงคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

สอบตรงคณะนิติศาสตร์ จุฬา

PACK ALL SOC (SOC TCAS & TALUI ALL SOC 6+7 Years)

เนื้อหาทั้งหมด: 57.3 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,900 ฿ 8,200
  สมัครเรียน
ENG TCAS ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ GAT ONET วิชาสามัญ

เนื้อหาทั้งหมด: 22.5 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,600
  สมัครเรียน
สรุปเข้มคณิตศาสตร์ PAT1

เนื้อหาทั้งหมด: 37.1 ชม. | เรียนได้: 45.5 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 5,200
  สมัครเรียน
GAT Network (GAT วิเคราะห์ เชื่อมโยง)

เนื้อหาทั้งหมด: 14.2 ชม. | เรียนได้: 19.5 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,100
  สมัครเรียน
ADVANCE GAT ENG

เนื้อหาทั้งหมด: 9.9 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600 ฿ 1,300
  สมัครเรียน
HOT! GAT+PAT 1 PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 74.4 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 11,400 ฿ 9,600
  สมัครเรียน

สอบตรงคณะจิตวิทยา จุฬา

PACK ALL SOC (SOC TCAS & TALUI ALL SOC 6+7 Years)

เนื้อหาทั้งหมด: 57.3 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,900 ฿ 8,200
  สมัครเรียน
ENG TCAS ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ GAT ONET วิชาสามัญ

เนื้อหาทั้งหมด: 22.5 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,600
  สมัครเรียน
สรุปเข้มคณิตศาสตร์ PAT1

เนื้อหาทั้งหมด: 37.1 ชม. | เรียนได้: 45.5 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 5,200
  สมัครเรียน
GAT Network (GAT วิเคราะห์ เชื่อมโยง)

เนื้อหาทั้งหมด: 14.2 ชม. | เรียนได้: 19.5 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,100
  สมัครเรียน
ADVANCE GAT ENG

เนื้อหาทั้งหมด: 9.9 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600 ฿ 1,300
  สมัครเรียน
HOT! GAT+PAT 1 PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 74.4 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 11,400 ฿ 9,600
  สมัครเรียน

สอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธรรมศาสตร์

SWK เตรียมสอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

เนื้อหาทั้งหมด: 22.3 ชม. | เรียนได้: 32.5 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 4,600
  สมัครเรียน
IST ตะลุยโจทย์สอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

เนื้อหาทั้งหมด: 9.6 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600
  สมัครเรียน
ICM พาร์ทคณิต วิชาเฉพาะแพทย์ (ส่วนวิจารณญาณ) และ PAT 5

เนื้อหาทั้งหมด: 18.9 ชม. | เรียนได้: 30 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,200
  สมัครเรียน
ACM ตะลุยโจทย์วิชาเฉพาะแพทย์ ส่วนวิจารณญาณ เน้นคณิต

เนื้อหาทั้งหมด: 9.3 ชม. | เรียนได้: 20 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,300
  สมัครเรียน
PACK MED

เนื้อหาทั้งหมด: 0.0 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 10,100 ฿ 7,800
  สมัครเรียน
ADVANCE SAMAN ENG

เนื้อหาทั้งหมด: 11.4 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600
  สมัครเรียน
MED สรุปเข้มวิชาเฉพาะแพทย์

เนื้อหาทั้งหมด: 19.3 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 4,600
  สมัครเรียน

คอร์สภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

INTENSIVE GRAMMAR

เนื้อหาทั้งหมด: 7.3 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,200
  สมัครเรียน
IELTS LISTENING

เนื้อหาทั้งหมด: 14.1 ชม. | เรียนได้: 20 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 4,600
  สมัครเรียน
IELTS READING

เนื้อหาทั้งหมด: 15.3 ชม. | เรียนได้: 20 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 4,600
  สมัครเรียน
IELTS WRITING

เนื้อหาทั้งหมด: 18.9 ชม. | เรียนได้: 25 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 4,600
  สมัครเรียน
IELTS SPEAKING

เนื้อหาทั้งหมด: 9.2 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 4,600
  สมัครเรียน
COMPLETE IELTS

เนื้อหาทั้งหมด: 61.0 ชม. | เรียนได้: 80 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 18,400 ฿ 9,900
  สมัครเรียน
COMPLETE SAT

เนื้อหาทั้งหมด: 39.5 ชม. | เรียนได้: 52 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,000 ฿ 11,000
  สมัครเรียน
ADVANCE SAMAN ENG

เนื้อหาทั้งหมด: 11.4 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600
  สมัครเรียน
GRAMMAR

เนื้อหาทั้งหมด: 14.6 ชม. | เรียนได้: 20 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,200
  สมัครเรียน
ERR Error Identification

เนื้อหาทั้งหมด: 9.8 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,200
  สมัครเรียน
STC Sentence Completion and Cloze Test

เนื้อหาทั้งหมด: 9.6 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,200
  สมัครเรียน
Intensive Reading

เนื้อหาทั้งหมด: 9.5 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,200
  สมัครเรียน
ENG TCAS ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ GAT ONET วิชาสามัญ

เนื้อหาทั้งหมด: 22.5 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,600
  สมัครเรียน
COMPLETE TUGET

เนื้อหาทั้งหมด: 36.7 ชม. | เรียนได้: 52 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,900 ฿ 6,500
  สมัครเรียน
COMPLETE CUTEP

เนื้อหาทั้งหมด: 34.5 ชม. | เรียนได้: 50 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,900 ฿ 4,190
  สมัครเรียน
ADVANCE GAT ENG

เนื้อหาทั้งหมด: 9.9 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600 ฿ 1,300
  สมัครเรียน
HOT! BASIC ENG PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 43.6 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,000 ฿ 9,900
  สมัครเรียน

คอร์สภาษาอังกฤษ Inter

HOT! SAT PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 40.7 ชม. | เรียนได้: 60 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,000 ฿ 11,000
  สมัครเรียน
IELTS LISTENING

เนื้อหาทั้งหมด: 14.1 ชม. | เรียนได้: 20 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 4,600
  สมัครเรียน
IELTS READING

เนื้อหาทั้งหมด: 15.3 ชม. | เรียนได้: 20 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 4,600
  สมัครเรียน
IELTS WRITING

เนื้อหาทั้งหมด: 18.9 ชม. | เรียนได้: 25 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 4,600
  สมัครเรียน
IELTS SPEAKING

เนื้อหาทั้งหมด: 9.2 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 4,600
  สมัครเรียน
COMPLETE IELTS

เนื้อหาทั้งหมด: 61.0 ชม. | เรียนได้: 80 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 18,400 ฿ 9,900
  สมัครเรียน
COMPLETE SAT

เนื้อหาทั้งหมด: 39.5 ชม. | เรียนได้: 52 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,000 ฿ 11,000
  สมัครเรียน
COMPLETE TUGET

เนื้อหาทั้งหมด: 36.7 ชม. | เรียนได้: 52 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,900 ฿ 6,500
  สมัครเรียน
ATG Advance TUGET

เนื้อหาทั้งหมด: 9.7 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,200
  สมัครเรียน
Intensive SAT ENG

เนื้อหาทั้งหมด: 18.9 ชม. | เรียนได้: 30 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,500
  สมัครเรียน

คอร์สภาษาอังกฤษ ม.ต้น

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

คอร์สภาษาอังกฤษ ประถมปลาย

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

คอร์สสังคม ม.ปลาย

เฉลยข้อสอบ สังคม ONET ปี 62

เนื้อหาทั้งหมด: 4.2 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 900
  สมัครเรียน
PACK TALUI SOC ONET (6 Years)

เนื้อหาทั้งหมด: 20.9 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 5,400 ฿ 4,200
  สมัครเรียน
PACK TALUI SOC SAMAN (7 Years)

เนื้อหาทั้งหมด: 22.7 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,300 ฿ 4,200
  สมัครเรียน
PACK TALUI ALL SOC (6+7 Years)

เนื้อหาทั้งหมด: 43.6 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 11,700 ฿ 7,500
  สมัครเรียน
PACK ALL SOC (SOC TCAS & TALUI ALL SOC 6+7 Years)

เนื้อหาทั้งหมด: 57.3 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,900 ฿ 8,200
  สมัครเรียน
ALL NEWS 2019 สรุปข่าวสำคัญรอบปี 2562

เนื้อหาทั้งหมด: 5.3 ชม. | เรียนได้: 8 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน
ALL NEWS 2018 สรุปข่าวสำคัญรอบปี 2561

เนื้อหาทั้งหมด: 6.0 ชม. | เรียนได้: 8 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน
เฉลยข้อสอบ สังคม ONET ปี 61

เนื้อหาทั้งหมด: 7.2 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 900
  สมัครเรียน
เฉลยข้อสอบ สังคม ONET ปี 60

เนื้อหาทั้งหมด: 6.1 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 900
  สมัครเรียน
เฉลยข้อสอบ สังคม ONET ปี 59

เนื้อหาทั้งหมด: 4.2 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 900
  สมัครเรียน
เฉลยข้อสอบ สังคม ONET ปี 58

เนื้อหาทั้งหมด: 3.9 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 900
  สมัครเรียน
เฉลยข้อสอบ สังคม วิชาสามัญ ปี 62

เนื้อหาทั้งหมด: 2.7 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 900
  สมัครเรียน
เฉลยข้อสอบ สังคม วิชาสามัญ ปี 61

เนื้อหาทั้งหมด: 4.8 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 900
  สมัครเรียน
เฉลยข้อสอบ สังคม วิชาสามัญ ปี 60

เนื้อหาทั้งหมด: 4.3 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 900
  สมัครเรียน
เฉลยข้อสอบ สังคม วิชาสามัญ ปี 59

เนื้อหาทั้งหมด: 4.3 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 900
  สมัครเรียน
เฉลยข้อสอบ สังคม วิชาสามัญ ปี 58

เนื้อหาทั้งหมด: 3.2 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 900
  สมัครเรียน
เฉลยข้อสอบ สังคม วิชาสามัญ ปี 57

เนื้อหาทั้งหมด: 3.3 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 900
  สมัครเรียน
เฉลยข้อสอบ สังคม ONET ปี 63

เนื้อหาทั้งหมด: 4.9 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 120 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 900
  สมัครเรียน
เฉลยข้อสอบ สังคม วิชาสามัญ ปี 63

เนื้อหาทั้งหมด: 2.8 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 120 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 900
  สมัครเรียน
ALL NEWS 2020 สรุปข่าวสำคัญรอบปี 2563

เนื้อหาทั้งหมด: 6.2 ชม. | เรียนได้: 8 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน
IBMT ตะลุยโจทย์เตรียมสอบ BIR.

เนื้อหาทั้งหมด: 10.4 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,200
  สมัครเรียน
SEAS ความรู้ทั่วไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เนื้อหาทั้งหมด: 13.3 ชม. | เรียนได้: 17.5 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,500
  สมัครเรียน
ALL NEWS 2017 สรุปข่าวสำคัญรอบปี 2560

เนื้อหาทั้งหมด: 5.0 ชม. | เรียนได้: 7.5 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน
WHS ประวัติศาสตร์โลก

เนื้อหาทั้งหมด: 13.0 ชม. | เรียนได้: 16.25 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,800
  สมัครเรียน
THS ประวัติศาสตร์ไทย

เนื้อหาทั้งหมด: 13.1 ชม. | เรียนได้: 16.25 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,800
  สมัครเรียน
ISO สรุปเข้มสังคม ONET วิชาสามัญ

เนื้อหาทั้งหมด: 13.7 ชม. | เรียนได้: 20 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,200
  สมัครเรียน

SOC FOR GED/IGCSE

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

คอร์สสังคม ม.ต้น

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

คอร์สสังคม ประถมปลาย

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

คอร์สคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

Kru Boy — Sat Math

เนื้อหาทั้งหมด: 20.2 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,800
  สมัครเรียน
COMPLETE SAT

เนื้อหาทั้งหมด: 39.5 ชม. | เรียนได้: 52 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,000 ฿ 11,000
  สมัครเรียน
COMPLETE TUGET

เนื้อหาทั้งหมด: 36.7 ชม. | เรียนได้: 52 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,900 ฿ 6,500
  สมัครเรียน

MATH Inter School

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

SAT/SAT II/CU-AAT/GED/IGCSE Math

Kru Boy — Sat Math

เนื้อหาทั้งหมด: 20.2 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,800
  สมัครเรียน
COMPLETE SAT

เนื้อหาทั้งหมด: 39.5 ชม. | เรียนได้: 52 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,000 ฿ 11,000
  สมัครเรียน
COMPLETE TUGET

เนื้อหาทั้งหมด: 36.7 ชม. | เรียนได้: 52 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,900 ฿ 6,500
  สมัครเรียน
Intensive CUAAT Math

เนื้อหาทั้งหมด: 18.2 ชม. | เรียนได้: 24 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,500
  สมัครเรียน

คอร์สคณิตศาสตร์ ม.ต้น

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

คอร์สคณิตศาสตร์ ประถมปลาย

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

เตรียมสอบ IGCSE

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

เตรียมสอบ GED

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

TU-GET

COMPLETE TUGET

เนื้อหาทั้งหมด: 36.7 ชม. | เรียนได้: 52 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,900 ฿ 6,500
  สมัครเรียน
ATG Advance TUGET

เนื้อหาทั้งหมด: 9.7 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,200
  สมัครเรียน

New SAT

HOT! SAT PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 40.7 ชม. | เรียนได้: 60 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,000 ฿ 11,000
  สมัครเรียน
COMPLETE SAT

เนื้อหาทั้งหมด: 39.5 ชม. | เรียนได้: 52 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,000 ฿ 11,000
  สมัครเรียน
Intensive SAT ENG

เนื้อหาทั้งหมด: 18.9 ชม. | เรียนได้: 30 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,500
  สมัครเรียน
Intensive SAT Math

เนื้อหาทั้งหมด: 20.6 ชม. | เรียนได้: 29.25 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,500
  สมัครเรียน

CU-AAT

Intensive CUAAT Math

เนื้อหาทั้งหมด: 18.2 ชม. | เรียนได้: 24 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,500
  สมัครเรียน

CU-TEP

COMPLETE CUTEP

เนื้อหาทั้งหมด: 34.5 ชม. | เรียนได้: 50 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,900 ฿ 4,190
  สมัครเรียน

IELTS

IELTS LISTENING

เนื้อหาทั้งหมด: 14.1 ชม. | เรียนได้: 20 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 4,600
  สมัครเรียน
IELTS READING

เนื้อหาทั้งหมด: 15.3 ชม. | เรียนได้: 20 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 4,600
  สมัครเรียน
IELTS WRITING

เนื้อหาทั้งหมด: 18.9 ชม. | เรียนได้: 25 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 4,600
  สมัครเรียน
IELTS SPEAKING

เนื้อหาทั้งหมด: 9.2 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 4,600
  สมัครเรียน
COMPLETE IELTS

เนื้อหาทั้งหมด: 61.0 ชม. | เรียนได้: 80 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 18,400 ฿ 9,900
  สมัครเรียน

Math Subject

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

GAT

GAT Network (GAT วิเคราะห์ เชื่อมโยง)

เนื้อหาทั้งหมด: 14.2 ชม. | เรียนได้: 19.5 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,100
  สมัครเรียน
ADVANCE GAT ENG

เนื้อหาทั้งหมด: 9.9 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600 ฿ 1,300
  สมัครเรียน
HOT! GAT PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 47.4 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,300 ฿ 7,200
  สมัครเรียน

อังกฤษ GAT/ONET/วิชาสามัญ

IELTS LISTENING

เนื้อหาทั้งหมด: 14.1 ชม. | เรียนได้: 20 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 4,600
  สมัครเรียน
IELTS READING

เนื้อหาทั้งหมด: 15.3 ชม. | เรียนได้: 20 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 4,600
  สมัครเรียน
IELTS SPEAKING

เนื้อหาทั้งหมด: 9.2 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 4,600
  สมัครเรียน
COMPLETE IELTS

เนื้อหาทั้งหมด: 61.0 ชม. | เรียนได้: 80 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 18,400 ฿ 9,900
  สมัครเรียน
COMPLETE SAT

เนื้อหาทั้งหมด: 39.5 ชม. | เรียนได้: 52 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,000 ฿ 11,000
  สมัครเรียน
ADVANCE SAMAN ENG

เนื้อหาทั้งหมด: 11.4 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600
  สมัครเรียน
ENG TCAS ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ GAT ONET วิชาสามัญ

เนื้อหาทั้งหมด: 22.5 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,600
  สมัครเรียน
COMPLETE TUGET

เนื้อหาทั้งหมด: 36.7 ชม. | เรียนได้: 52 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,900 ฿ 6,500
  สมัครเรียน
COMPLETE CUTEP

เนื้อหาทั้งหมด: 34.5 ชม. | เรียนได้: 50 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,900 ฿ 4,190
  สมัครเรียน
GAT ENG ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ GAT

เนื้อหาทั้งหมด: 22.5 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 120 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,600
  สมัครเรียน
ADVANCE GAT ENG

เนื้อหาทั้งหมด: 9.9 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600 ฿ 1,300
  สมัครเรียน
ONET ENG ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ ONET

เนื้อหาทั้งหมด: 22.5 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 120 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,600
  สมัครเรียน
ENG 9 SAMAN ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ 9 วิชาสามัญ

เนื้อหาทั้งหมด: 22.5 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,600
  สมัครเรียน

สังคม ONET/วิชาสามัญ

เฉลยข้อสอบ สังคม ONET ปี 62

เนื้อหาทั้งหมด: 4.2 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 900
  สมัครเรียน
PACK TALUI SOC ONET (6 Years)

เนื้อหาทั้งหมด: 20.9 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 5,400 ฿ 4,200
  สมัครเรียน
PACK TALUI SOC SAMAN (7 Years)

เนื้อหาทั้งหมด: 22.7 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,300 ฿ 4,200
  สมัครเรียน
PACK TALUI ALL SOC (6+7 Years)

เนื้อหาทั้งหมด: 43.6 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 11,700 ฿ 7,500
  สมัครเรียน
PACK ALL SOC (SOC TCAS & TALUI ALL SOC 6+7 Years)

เนื้อหาทั้งหมด: 57.3 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,900 ฿ 8,200
  สมัครเรียน
เฉลยข้อสอบ สังคม ONET ปี 61

เนื้อหาทั้งหมด: 7.2 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 900
  สมัครเรียน
เฉลยข้อสอบ สังคม ONET ปี 60

เนื้อหาทั้งหมด: 6.1 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 900
  สมัครเรียน
เฉลยข้อสอบ สังคม ONET ปี 59

เนื้อหาทั้งหมด: 4.2 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 900
  สมัครเรียน
เฉลยข้อสอบ สังคม ONET ปี 58

เนื้อหาทั้งหมด: 3.9 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 900
  สมัครเรียน
เฉลยข้อสอบ สังคม วิชาสามัญ ปี 62

เนื้อหาทั้งหมด: 2.7 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 900
  สมัครเรียน
เฉลยข้อสอบ สังคม วิชาสามัญ ปี 61

เนื้อหาทั้งหมด: 4.8 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 900
  สมัครเรียน
เฉลยข้อสอบ สังคม วิชาสามัญ ปี 60

เนื้อหาทั้งหมด: 4.3 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 900
  สมัครเรียน
เฉลยข้อสอบ สังคม วิชาสามัญ ปี 59

เนื้อหาทั้งหมด: 4.3 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 900
  สมัครเรียน
เฉลยข้อสอบ สังคม วิชาสามัญ ปี 58

เนื้อหาทั้งหมด: 3.2 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 900
  สมัครเรียน
เฉลยข้อสอบ สังคม วิชาสามัญ ปี 57

เนื้อหาทั้งหมด: 3.3 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 900
  สมัครเรียน
เฉลยข้อสอบ สังคม ONET ปี 63

เนื้อหาทั้งหมด: 4.9 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 120 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 900
  สมัครเรียน
เฉลยข้อสอบ สังคม วิชาสามัญ ปี 63

เนื้อหาทั้งหมด: 2.8 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 120 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 900
  สมัครเรียน
ALL NEWS 2020 สรุปข่าวสำคัญรอบปี 2563

เนื้อหาทั้งหมด: 6.2 ชม. | เรียนได้: 8 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน
IPT ตะลุยโจทย์ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์.

เนื้อหาทั้งหมด: 11.5 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600
  สมัครเรียน
IBMT ตะลุยโจทย์เตรียมสอบ BIR.

เนื้อหาทั้งหมด: 10.4 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,200
  สมัครเรียน
ISO สรุปเข้มสังคม ONET วิชาสามัญ

เนื้อหาทั้งหมด: 13.7 ชม. | เรียนได้: 20 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,200
  สมัครเรียน

ภาษาไทย ONET/วิชาสามัญ

ITO สรุปเข้มภาษาไทย ONET วิชาสามัญ

เนื้อหาทั้งหมด: 13.0 ชม. | เรียนได้: 20 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,200
  สมัครเรียน

คณิต PAT1/ONET/วิชาสามัญ

COMPLETE SAT

เนื้อหาทั้งหมด: 39.5 ชม. | เรียนได้: 52 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 13,000 ฿ 11,000
  สมัครเรียน
สรุปเข้มคณิตศาสตร์ PAT1

เนื้อหาทั้งหมด: 37.1 ชม. | เรียนได้: 45.5 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 5,200
  สมัครเรียน
COMPLETE TUGET

เนื้อหาทั้งหมด: 36.7 ชม. | เรียนได้: 52 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,900 ฿ 6,500
  สมัครเรียน

PAT

สรุปเข้ม ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT3

เนื้อหาทั้งหมด: 28.2 ชม. | เรียนได้: 39 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 5,200
  สมัครเรียน
PAT5 สรุปเข้มความถนัดทางวิชาชีพครู

เนื้อหาทั้งหมด: 9.1 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,000
  สมัครเรียน
COMPLETE TOEIC

เนื้อหาทั้งหมด: 41.3 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,900 ฿ 4,190
  สมัครเรียน

สอบราชการ (กพ)

ICM ก.พ. ครูผู้ช่วย ทหาร ตำรวจ ภาค ก เน้นคณิต

เนื้อหาทั้งหมด: 18.9 ชม. | เรียนได้: 30 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,200
  สมัครเรียน
ACM ตะลุยโจทย์ก.พ. ครูผู้ช่วย ทหาร ตำรวจ ภาค ก เน้นคณิต

เนื้อหาทั้งหมด: 9.3 ชม. | เรียนได้: 30 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,300
  สมัครเรียน
เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก

เนื้อหาทั้งหมด: 12.1 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 30 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,800
  สมัครเรียน
เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก ปีล่าสุด

เนื้อหาทั้งหมด: 15.2 ชม. | เรียนได้: 30 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,800
  สมัครเรียน
INTENSIVE GRAMMAR

เนื้อหาทั้งหมด: 7.3 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,200
  สมัครเรียน
IPT ตะลุยโจทย์ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์.

เนื้อหาทั้งหมด: 11.5 ชม. | เรียนได้: 15 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600
  สมัครเรียน
BIR ความรู้เบื้องต้นการต่างประเทศ

เนื้อหาทั้งหมด: 22.3 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,400
  สมัครเรียน
IBMT ตะลุยโจทย์เตรียมสอบ BIR.

เนื้อหาทั้งหมด: 10.4 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 150 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,200
  สมัครเรียน
COMPLETE CUTEP

เนื้อหาทั้งหมด: 34.5 ชม. | เรียนได้: 50 ชม.(ภายใน 180 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,900 ฿ 4,190
  สมัครเรียน

สอบครูผู้ช่วย (ภาค ก)

เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก

เนื้อหาทั้งหมด: 12.1 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 30 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,800
  สมัครเรียน
เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก ปีล่าสุด

เนื้อหาทั้งหมด: 15.2 ชม. | เรียนได้: 30 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,800
  สมัครเรียน

ภาษาอังกฤษสำหรับสอบราชการ (กพ) และครูผู้ช่วย

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

ติวโดย ครูพี่ทาม์ย: อาจารย์ผู้สอนในโครงการต่างๆ และโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ

ที่สุดของประเทศในการสอบตรง ธรรมศาสตร์ / จุฬา / แพทย์ กสพท / นานาชาติ

100% ติดนานาชาติ (BIR และอื่นๆ)

70% ติดสอบตรงธรรมศาสตร์

85% ติดสอบตรงจุฬาฯ และ แพทย์ กสพท

พี่ทาม์ยพร้อมที่จะดูแลน้อง ๆ ทุกคนที่อยากจะก้าวเข้าสู่ "รั้วจามจุรี" และเป็นลูก "แม่โดม" ด้วยกัน ด้วยการวางแผนหลักสูตรกว่า 70 หลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้และการเตรียมพร้อมในการสอบตรงได้อย่างมั่นใจด้วยประสบการณ์การสอนมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังมีคอร์ส GAT/PAT ที่มีคุณภาพรองรับ TCAS ทุกรอบอย่างมั่นใจ

ครูพี่ทาม์ย - Topic Easy by TopicAcademy

ติวสอบตรงโดยเฉพาะ

เป็นสถาบันเพื่อการเตรียมสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬาฯ โดยเฉพาะ ด้วยสถิติกว่า 80% ของผู้เรียนที่สอบติด

สุดยอดทีมสอนคุณภาพ

ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และผ่านการสอบตรงมาโดยเฉพาะ ที่พร้อมจะแนะนำเทคนิคมากมายที่จะทำให้น้องๆ เข้าใจง่ายมากขึ้น

ฟรี บริการแนะแนวศึกษาต่อ

บริการดีๆ แบบหาที่อื่นไม่ได้อีกแล้ว กับการให้คำปรึกษาในเรื่องการเรียน พร้อมระบบค้นหาตัวเองที่เยี่ยมยอด

เรียนสนุกและเป็นกันเอง

เน้นบรรยากาศแบบพี่สอนน้อง เรียนสนุก เข้าใจง่าย แถมเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน