SEAS ความรู้ทั่วไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เนื้อหาทั้งหมด: 13.3 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,500 ฿ 1,300
  สมัครเรียน
Intensive SAT ENG

เนื้อหาทั้งหมด: 20.4 ชม. | เรียนได้: 30 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,500
  สมัครเรียน
IDS ความรู้ทั่วไปประเทศอินเดีย

เนื้อหาทั้งหมด: 4.2 ชม. | เรียนได้: 6.5 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน
BMIR ความรู้เบื้องต้นการต่างประเทศ

เนื้อหาทั้งหมด: 20.3 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,400
  สมัครเรียน
IPT ตะลุยโจทย์ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์

เนื้อหาทั้งหมด: 9.9 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600
  สมัครเรียน
TGOV การเมืองการปกครองไทย

เนื้อหาทั้งหมด: 9.7 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600
  สมัครเรียน
CHS ความรู้ทั่วไปประเทศจีน

เนื้อหาทั้งหมด: 4.5 ชม. | เรียนได้: 6.5 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน
BAS ความรู้ทั่วไปประเทศอังกฤษและอเมริกา

เนื้อหาทั้งหมด: 6.7 ชม. | เรียนได้: 6.5 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน
RUS ความรู้ทั่วไปประเทศรัสเซีย

เนื้อหาทั้งหมด: 5.8 ชม. | เรียนได้: 6.5 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน
Intensive TUGET

เนื้อหาทั้งหมด: 19.3 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,500
  สมัครเรียน

คอร์สสอบตรง คณะรัฐศาสตร์ มธ.

HOT! POL PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 0.0 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 21,000 ฿ 18,000
  สมัครเรียน
HOT! IR AREA STUDIES PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 0.0 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 30 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,600 ฿ 7,200
  สมัครเรียน
POL ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์

เนื้อหาทั้งหมด: 23.6 ชม. | เรียนได้: 32.5 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 4,600
  สมัครเรียน
IPT ตะลุยโจทย์ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์

เนื้อหาทั้งหมด: 9.9 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600
  สมัครเรียน
ALL NEWS 2016 สรุปข่าวสำคัญรอบปี 2559

เนื้อหาทั้งหมด: 4.8 ชม. | เรียนได้: 6.5 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน
TGOV การเมืองการปกครองไทย

เนื้อหาทั้งหมด: 9.7 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600
  สมัครเรียน
WHS ประวัติศาสตร์โลก

เนื้อหาทั้งหมด: 13.0 ชม. | เรียนได้: 16.25 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,800
  สมัครเรียน
THS ประวัติศาสตร์ไทย

เนื้อหาทั้งหมด: 13.1 ชม. | เรียนได้: 16.25 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,800
  สมัครเรียน
SEAS ความรู้ทั่วไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เนื้อหาทั้งหมด: 13.3 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,500 ฿ 1,300
  สมัครเรียน
RUS ความรู้ทั่วไปประเทศรัสเซีย

เนื้อหาทั้งหมด: 5.8 ชม. | เรียนได้: 6.5 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน
BAS ความรู้ทั่วไปประเทศอังกฤษและอเมริกา

เนื้อหาทั้งหมด: 6.7 ชม. | เรียนได้: 6.5 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน
CHS ความรู้ทั่วไปประเทศจีน

เนื้อหาทั้งหมด: 4.5 ชม. | เรียนได้: 6.5 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน
IDS ความรู้ทั่วไปประเทศอินเดีย

เนื้อหาทั้งหมด: 4.2 ชม. | เรียนได้: 6.5 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 1,500
  สมัครเรียน

คอร์สสอบตรง คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

ECON MATH คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์

เนื้อหาทั้งหมด: 20.1 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 4,000
  สมัครเรียน
ADVANCE ECON ENG ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์

เนื้อหาทั้งหมด: 9.2 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600
  สมัครเรียน

คอร์สสอบตรง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.

ECON MATH คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์

เนื้อหาทั้งหมด: 20.1 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 4,000
  สมัครเรียน
ADVANCE ECON ENG ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบตรงคณะเศรษฐศาสตร์

เนื้อหาทั้งหมด: 9.2 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600
  สมัครเรียน

คอร์สสอบตรง คณะรัฐศาสตร์ TU Inter

HOT! BMIR PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 0.0 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 27,100 ฿ 21,590
  สมัครเรียน
BMIR ความรู้เบื้องต้นการต่างประเทศ

เนื้อหาทั้งหมด: 20.3 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,400
  สมัครเรียน
IBMT ตะลุยโจทย์เตรียมสอบ BMIR

เนื้อหาทั้งหมด: 9.7 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,200
  สมัครเรียน

คอร์สสอบตรง คณะเศรษฐศาสตร์ TU Inter

BE สรุปเข้มคณิตศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ นานาชาติ

เนื้อหาทั้งหมด: 19.1 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,500
  สมัครเรียน
IBET ตะลุยโจทย์สอบตรง B.E.

เนื้อหาทั้งหมด: 9.8 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,400
  สมัครเรียน
NITAD เตรียมสอบตรงคณะนิเทศฯ จุฬา

เนื้อหาทั้งหมด: 15.0 ชม. | เรียนได้: 20 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,200
  สมัครเรียน

พบกับคอร์สเรียนหมวดนี้ได้ เร็ว ๆ นี้

TU-GET

Intensive TUGET

เนื้อหาทั้งหมด: 19.3 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,500
  สมัครเรียน
ATG Advance TUGET

เนื้อหาทั้งหมด: 9.7 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,200
  สมัครเรียน

CU-AAT

Intensive CUAAT Math

เนื้อหาทั้งหมด: 18.2 ชม. | เรียนได้: 24 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,500
  สมัครเรียน

SAT I (International)

Intensive SAT Math

เนื้อหาทั้งหมด: 20.3 ชม. | เรียนได้: 29.25 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,500
  สมัครเรียน
Intensive SAT ENG

เนื้อหาทั้งหมด: 20.4 ชม. | เรียนได้: 30 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 6,500
  สมัครเรียน
HOT! GAT PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 0.0 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 8,300 ฿ 7,200
  สมัครเรียน
HOT! GAT+PAT 1 PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 0.0 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 11,400 ฿ 9,600
  สมัครเรียน
HOT! BASIC ENG PACK

เนื้อหาทั้งหมด: 0.0 ชม. | เรียนได้: 0 ชม.(ภายใน 730 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 16,200 ฿ 12,000
  สมัครเรียน
GAT Network (GAT วิเคราะห์ เชื่อมโยง)

เนื้อหาทั้งหมด: 14.2 ชม. | เรียนได้: 19.5 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,100
  สมัครเรียน
ENG AD ภาษาอังกฤษสำหรับทุกสนามสอบ

เนื้อหาทั้งหมด: 23.0 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,600
  สมัครเรียน
GAT ENG ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ GAT

เนื้อหาทั้งหมด: 23.0 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,600
  สมัครเรียน
Intensive Grammar

เนื้อหาทั้งหมด: 14.6 ชม. | เรียนได้: 20 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,200 ฿ 1,900
  สมัครเรียน
ERR Error Identification

เนื้อหาทั้งหมด: 9.8 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,200
  สมัครเรียน
STC Sentence Completion and Cloze Test

เนื้อหาทั้งหมด: 9.6 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,200
  สมัครเรียน
Intensive Reading

เนื้อหาทั้งหมด: 9.5 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,200
  สมัครเรียน
AGE ตะลุยโจทย์ GAT อังกฤษ

เนื้อหาทั้งหมด: 10.1 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,600
  สมัครเรียน
สรุปเข้มคณิตศาสตร์ PAT1

เนื้อหาทั้งหมด: 37.1 ชม. | เรียนได้: 45.5 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 5,200 ฿ 3,600
  สมัครเรียน
PAT5 สรุปเข้มความถนัดทางวิชาชีพครู

เนื้อหาทั้งหมด: 9.1 ชม. | เรียนได้: 13 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,000
  สมัครเรียน

คอร์สเตรียมสอบแพทย์ กสพท.

MED สรุปเข้มวิชาเฉพาะแพทย์

เนื้อหาทั้งหมด: 19.3 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 4,600
  สมัครเรียน

คอร์สสอบตรง สทศ. และ O-NET

ENG AD ภาษาอังกฤษสำหรับทุกสนามสอบ

เนื้อหาทั้งหมด: 23.0 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,600
  สมัครเรียน
ISO สรุปเข้มสังคมศึกษาทุกสนามสอบ

เนื้อหาทั้งหมด: 13.7 ชม. | เรียนได้: 20 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 2,200
  สมัครเรียน
ONET ENG ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ ONET

เนื้อหาทั้งหมด: 23.0 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,600
  สมัครเรียน
ENG 9 SAMAN ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ 9 วิชาสามัญ

เนื้อหาทั้งหมด: 23.0 ชม. | เรียนได้: 26 ชม.(ภายใน 90 วัน) | ดูรายละเอียด

฿ 3,600
  สมัครเรียน

ติวโดย ครูพี่ทาม์ย: อาจารย์ผู้สอนในโครงการต่างๆ และโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ

ที่สุดของประเทศในการสอบตรง ธรรมศาสตร์ / จุฬา / แพทย์ กสพท / นานาชาติ

100% ติดนานาชาติ (BMIR และอื่นๆ)

70% ติดสอบตรงธรรมศาสตร์

85% ติดสอบตรงจุฬาฯ และ แพทย์ กสพท

พี่ทาม์ยพร้อมที่จะดูแลน้อง ๆ ทุกคนที่อยากจะก้าวเข้าสู่ "รั้วจามจุรี" และเป็นลูก "แม่โดม" ด้วยกัน ด้วยการวางแผนหลักสูตรกว่า 70 หลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้และการเตรียมพร้อมในการสอบตรงได้อย่างมั่นใจด้วยประสบการณ์การสอนมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังมีคอร์ส GAT/PAT ที่มีคุณภาพรองรับ Entrance 4.0 อย่างมั่นใจ

ครูพี่ทาม์ย - Topic Easy by TopicAcademy

ติวสอบตรงโดยเฉพาะ

เป็นสถาบันเพื่อการเตรียมสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬาฯ โดยเฉพาะ ด้วยสถิติกว่า 80% ของผู้เรียนที่สอบติด

สุดยอดทีมสอนคุณภาพ

ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และผ่านการสอบตรงมาโดยเฉพาะ ที่พร้อมจะแนะนำเทคนิคมากมายที่จะทำให้น้องๆ เข้าใจง่ายมากขึ้น

ฟรี บริการแนะแนวศึกษาต่อ

บริการดีๆ แบบหาที่อื่นไม่ได้อีกแล้ว กับการให้คำปรึกษาในเรื่องการเรียน พร้อมระบบค้นหาตัวเองที่เยี่ยมยอด

เรียนสนุกและเป็นกันเอง

เน้นบรรยากาศแบบพี่สอนน้อง เรียนสนุก เข้าใจง่าย แถมเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน